Aktuality

O sdružení ULFree.net:

Občanské sdružení ULFree.net je nezisková organizace, která vlastní a provozuje počítačovou síť propojující jeho členy po Ústí nad Labem a je připojena do sítě Internet. Naším společným cílem je levný, rychlý a neomezený Internet. Sdružení funguje na komunitním principu – o chod sítě se starají aktivní členové ve svém volném čase. Kdokoliv má chuť, může přiložit ruku ke společnému dílu.

Financování sdružení propobíhá pomocí měsíčních členských příspěvků 350,- Kč, ze kterých se čerpají prostředky na provoz a údržbu počítačové sítě sdružení. Vstupní poplatek 1000,- Kč slouží k nákupu nových moderních a bohužel i drahých technologií potřebných pro další rozvoj naší počítačové sítě a její připojení k internetu.

Sdružení tedy není žádná firma ani poskytovatel připojení k internetu! Neočekávejte tedy prosím od nás instalace přípojení s fakturou a na klíč, či faktury za přípojení k internetu. To první není v našich silách a to druhé také ne, protože my žádné připojení neprodáváme. Jestli chcete připojit k naší síti, je nutné se stát i naším členem.

Další podrobnosti najdete v sekci "Dokumenty" kde si můžete přečíst naše stanovy, provozní a finanční řád.